Smeets Productions
Facebook   Twitter      

Contact

Smeets Productions
Zuidplein 36
1077 XV  Amsterdam

E: info@smeetsproductions.nl
I:
http://smeetsproductions.nl

Disclaimer

Deze website behoort toe aan Smeets Productions. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie is samengesteld, kan deze website informatie of afbeeldingen bevatten, die incorrect en/of incompleet zijn. Smeets heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden te achterhalen van het op deze website gehanteerde materiaal. Mocht er echter iemand zijn die kan aantonen dat toestemming gevraagd had moeten worden, neemt u dan contact met ons op. 

Privacy statement

Uw privacy is voor ons van belang en we willen graag ervoor zorgen dat u het bezoek aan onze website als prettig zult ervaren. De bescherming van uw privacy bij het verstrekken van uw gegevens is een belangrijke kwestie, waaraan wij speciaal aandacht besteden in onze business processen. Wij verwerken persoonlijke gegevens gedurende het bezoek aan de site in overeenstemming met de geldende regels van de landen waar de website wordt onderhouden.

Alle huidige en toekomstige rechten (intellectueel eigendom) van het materiaal dat u aantreft op deze site (inclusief logo's, teksten, foto's, films, muziek en layout) behoren toe aan Smeets Productions en/of gelieerde bedrijven. 

Another_Spotlight_C_resized.jpg